Kategoria AM

Uprawnia do

Prowadzenia motoroweru, czterokołowca lekkiego oraz zespołu tych pojazdów z przyczepą.

14 lat

Wymagany wiek na te kategorie to 14 lat. Nie jest wymagana żadna inna kategoria prawa jazdy.

900 zł

Kurs obejmuje 10 godzin zajęć praktycznych na motorowerze Barton Vulcano 50. Cena dodatkowej godziny to 80 zł.

Prawo jazdy na

Motorower