Kategoria T

Prawo jazdy na ciągnik rolniczy

Uprawnia do

Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania: ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; zespołem pojazdów, złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami).

Wymagany wiek - 16 lat

Wymagany wiek na te kategorie to 16 lat. Nie jest wymagana żadna inna kategoria prawa jazdy. Kurs można zacząć trzy miesiące przed ukończeniem 16 lat.

Cena kursu - 2000 zł

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć praktycznych. Cena dodatkowej godziny to 150 zł.