Kategoria AM

Prawo jazdy na Motorower

Uprawnia do

Prowadzenia motoroweru, czterokołowca lekkiego oraz zespołu tych pojazdów z przyczepą.

Wymagany wiek - 14 lat

Wymagany wiek na te kategorie to 14 lat. Nie jest wymagana żadna inna kategoria prawa jazdy.

Cena kursu - 1800 zł

Kurs obejmuje 10 godzin zajęć praktycznych na motorowerze Barton Vulcano 50. Cena dodatkowej godziny na placu to 100 zł, a na mieście to 150 zł.